• Fanefjord Sogns Grundejer-og beboerforening er repræsenteret mange steder.

  • Deltager i samarbejdsprojekter & -grupper såsom Fanefjord Bypark, Cykelstier på Møn og Lokal aktionsgruppe (LAG i Vordingborg Kommune), Vestmøn Lokalråd

  • Fysiske tiltag som opstilling af bænke i lokalområdet, stiprojekter, årlig strandrensedag og forskønnelse af lokalområdet.

  • Vedligeholder foreningens billedarkiv på http://billeder.fanefjordsogn.dk

  • Sociale aktiviteter for at vedligeholde det lokale fællesskab. Eksempelvis arrangerer foreningen en fest årligt, Sankt Hans bål, uddeling af Fanefjordprisen og guidede ture i lokalområdet.

  • Foreningen er obs. på områdets fortidsminder. Vi er i samarbejde med kommunen og museerne i område om vedligeholdelse af disse. Vi deltager aktivt her.

  • Udlejning af æblemostpresse