FANEFJORD BEBOERFORENING

Vestmøn med vilje

Tilmelding nyhedsbrev

Et stykke ad vejen - Landsbyudvikling i en krisetid

 

I løbet af de sidste 200 år har den danske demografi ændret sig markant. Møn var krongods og blev i 1769 frikøbt af bønderne, hvorefter de selvejende bønder begyndte udflytningen af deres gårde på markerne, de første i 1771 og indtil o. 1850, men hvor livet forsat foregik i landsbyerne. Men næsten samtidig kom industrialiseringen og immigrationen til Amerika, og da begyndte en generel fraflytning fra det vi i dag betegner som yderområderne.