LOKALHISTORIER

Herunder er en lang række historiske artikler som giver et spændende indtryk af sognet gennem tiden. Artiklerne står i alfabetisk rækkefølge. 

Annette Hansen, en lokal maler fra 30'erne. Tryk her  
Arne Hemmingsen - Med to kasketter Tryk her 
Arne Hemmingsen fortæller om sit liv tryk her 
Beretninger af Jacob Paludan
forsøg på beskrivelse af Møn Tryk her 
Bondebryllup på Møn 1800 tryk her 
Bronzealderfund på Spånbjerg og Øksenhøj tryk her 
Christinas dagbog om livet på landet i 1978 tryk her 
Damme - Askeby en gennemgang fra 2012 tryk her
Da elektriciteten kom til Fanefjord NY ARTIKEL tryk her
Det skønne Møn 1943 tryk her 
Errindringer fra Fanefjord Mejeri tryk her 
Fanefjord af Palle Lauring tryk her 
Fanefjord beboerforenings historie læs her
Fanefjord Bibliotek tryk her
Fanefjord Gade og Fanefjord Kirkevej tryk her 
Fanefjordmatrikler 1843 tryk her 
Fanefjord sogn før 1960 tryk her 
Fanefjord Sogn - Gods nr. 2 Tryk her  
Fanefjord sogns Grundejerforening 20 år tryk her 
Førstelærer Sofus Bork Andersen tryk her 
Fanefjord Sparekasse 111 år tryk her
Gadejord og Gadekær  tryk her 
Godsgildet i Fanefjord Sogn tryk her 
Hans Rasmussens levnedsskildring tryk her 
Helgåringer i Hårbølle på  Vestmøn i 1771 tryk her 
Hans Jensens Banke tryk her 
Hvor gammel er Fanefjord Kirke?  tryk her 
Hundredårsfesten i Fanefjord Skov tryk her  
Hyldagergård i Hårbølle  tryk her
Hårbølleby og Stenminerne tryk her
Karl Kristoffersen - Hårbølle Stenminer tryk her
Kokseby Slot - artikel   tryk her 
Kalkmalerier i Fanefjord kirke Renoveret.  tryk her
Kokseby slot af Buus   tryk her
Kokseby mølle 1830 - 1970  tryk her
Laurine Nielsens errindringer   tryk her 
Lidt om arkiver  tryk her
Mønboernes Sjæleevne tryk her  
Margrethe Sonnes erindringer fra Fanefjord Præstegård  tryk her 
Møllesagen fra Vindebæk tryk her
Målerhøj Et digt  tryk her
Post i 100 år - Askeby Posthus  tryk her
Polarvinteren 1978-79   Tryk her
På Jagt efter Uroksen Mønsbladet 1971  tryk her
Rejsegilde på Fanefjord Alderdomshjem 1955  tryk her
Røddinge Sø Et digt tryk her
Sankt Hans. Hvorfor holder vi.  tryk her
Sange til fastelavnsløjer 1905  tryk her
Sankt Jørgen og dragen  tryk her    
Slagter Sven Houman   tryk her 
Stednavnefortegnelse Fanefjord Sogn tryk her 
Stenøgård mølle  tryk her 
Stiftelsen af Fanefjord Foredragsforening tryk her 
Tostenæs Mølle  tryk her   
Tostenæs Bys Historie I  tryk her 
Tostenæs Bys Historie II tryk her  
Tostenæsvers af Gudrun Jensen tryk her
Tvivl om Kokseby Slot  tryk her
Uroksen fra Damme på Møn tryk her
Vestmønsk  tryk her 
Vejen mod Grønsund - et digt  tryk her 

 

SKOLEHISTORIER

Fanefjord Friskoles historie  tryk her 
Skolegang i den stråtækte 1928 tryk her 
Skoler på Møn tryk her 
Skolerne i Fanefjord Sogn fra 1749 tryk her 
Tostenæs Skole 1899 - 1913 tryk her 
Skolegang i Tostenæs skole 1938 - 45 tryk her 
Fra "Rytterskoler over den stråtækte til centralskole" tryk her