Herunder Vinduestyper som brugtes i tiden 1710 -1900.