Stierne i Sognet

Vi har mange stier i sognet og Fanefjord Sogns Grundejer- og beboerforening arbejder ihærdigt på at kommunen bevarer stisystemet, så vi stadig kan gå ture uden for alfarvej. Det er vigtigt, at de ikke pløjes op, for de har forbundet området gennem århundreder

Klik herog få et kort over vore stier og tænkebænke Klik her og få en folder om stierne i sognet med kort og forklaring

Vi tager mange billeder, og fotos fra livets gang i foreningen kan ses her. Her er både foto fra årenes arrangementer, men der er også mange lokalhistoriske fotos, som fortæller om tiden der var engang.

Historisk Cykelrute igennem Fanefjord sogn
Vision om aktiviteter i sognet
Rertreatcenter Møn